Pentti Saarikoski, “Photograph”

imatra valtuusto

Valokuva
Pilvet kermaa,
lehmä, kuu, Egypti,
siinä olen sanonut viisi sanaa ymmärryksellä,

kuuromykälle rakennnettiin talo jossa ei ole ikkunoita,
kunnanhallitus seisoo portailla,
valokuvaaja valokuvaa pitäjänlehteä varten,
kuuromykkä istuu talossaan niin pimeässä ettei häntä ole,
mutta onhan talo,
talo on, kuu, pilvet, lehmä,
kuka vielä muistaa lehmän?
Kuka muistaa mitä Egypti tarkoittaa?
Näistä tapahtumista on kulunut kauan
aikaa pimeässä,

kuuromykkä istunut talossaan jossa ei ole ikkunoita,
tuolilla jossa on kaksi jalkaa, onhan miehellä omat jalat terveet,
kunnanhallitus seisonut portailla
esimerkkinä hyvästä hallituksesta
joka alensi veroäyrin hinnan.

Photograph
Cream clouds,
cow, moon, Egypt.
There: I have said five words whilst making sense.

A deaf mute was built a house without windows.
The council stands on the steps.
A photographer takes a photo for the local paper.
The deaf mute sits in the house so dark he is not there,
but the house is there in any case.
The house is there, the moon, the clouds, the cow.
Who still remembers the cow?
Who remembers what Egypt means?
Such a long time has passed
in the dark since these events.

The deaf mute sitting in the house without windows.
An armchair with two legs, and the man, too, has healthy legs, his own legs.
The council standing on the steps.
A model of good government,
they lowered the rates.

1961

Source: Pentti Saarikoski, Runot (Otava, 2004), p. 101. Translated by Living in FIN. Photograph of Imatra Town Council courtesy of imatra.fi.

Pentti Saarikoski, “New Clichés”

sirkus tahti

Uusia klisheitä

ja me ollaan tilapäisiä täällä,
ajat ajatukset ja taivas teltta,
mutta on suunta johon me elämme ikuisesti,

jokainen ilta
laihat hartiat
ja jokaiset kasvot kuin kasvot jotka on otettu pois,
takaapäin nähty
jokainen ilta kuin sirkus näytöksen jälkeen,
laihat hartiat taivasta vasten
kun aika ja teltta on otettu pois,
punaiset vaunut, portailla aurinko
nuorallatanssija, koko maailma
häkeissä kuin silmissä jotka katsovat kaukaa

New Clichés

we are temporary here,
times thoughts and the blue yonder a big top,
but there is a direction where we live forever,

every night
scrawny shoulders
and every face like a face taken off,
seen from behind
every night like a circus after the show,
scrawny shoulders against the sky
when time and tent are taken away,
red streetcars, sun on the stairs
a tightrope walker, the whole world
in cages as in eyes gazing from a ways away

1961

Source: Pentti Saarikoski, Runot (Otava, 2004), p. 98. Translation and photo by Living in FIN

____________________________

A musical rendition of “New Clichés” by well-known Finnish singer-songwriter Liisa Akimof

Pentti Saarikoski, “Birthday”

mushroom

Syntymäpäivä

Kun syksy on syksy ja hatussa on mustetta,
kaksikymmentäkolme vuotta on auki yhtaikaa,
kissa katsoo ja jokaisen vuoden pohjalla on
syksy kun on syksy, syysmetsä, ja metsässä kasvaa
sieni, ja kissa syö sienen ja kuolee äkkiä:
kaksikymmentäkolme vuotta menee yhtaikaa kiinni.

Birthday

When autumn is autumn, and ink is on the brain,
twenty-three years is simultaneously open.
The cat watches, and underlying every year is
autumn when it is autumn, an autumnal forest, and in the forest grows
a mushroom. The cat eats the mushroom and suddenly dies.
Twenty-three years simultaneously come to a close.

1961

Source: Pentti Saarikoski, Runot (Otava, 2004), p. 93. Translation and photo by Living in FIN. For my childhood friend Lyle Enderson on his birthday.

Pentti Saarikoski, Two Poems

img81952-previewImage
Pentti Saarikoski

En valinnut asiaa,
asia
valitsi minut.
En etsinyt taistelua, taistelu
tuli kohdalleni,
ja nyt olen mukana.

I did not choose the cause,
the cause
chose me.
I was not looking for a fight, the fight
came to me,
and now I am part of it.

___________________________________________________

Vakavasti kehotan harkitsemaan, onko järkevää, ja mikä on sitä,
vakavasti kehotan kuuntelemaan
ääniä: maailmaa.
Taistelen, en etsinyt taistelua,
mukana ollen
vakavasti kehotan harkitseman
äänet, maailman:
se mitä kuunnellessanne kuulette,
se mitä tarkkaan katsoessanne näette,
se on Teoria, Aate ja
Suojelusenkeli
ainoa jolla on kantavat siivet.

I seriously urge you to consider whether it is reasonable and what it is,
I seriously urge you to listen
to voices: to the world.
I am fighting, I was not looking for a fight,
as part of it
I seriously urge you to consider
the voices, the world’s voices:
what you hear when listening,
what exactly you see when looking.
It is Theory, Ideology, and
the Guardian Angel,
the only one bearing wings.

—Pentti Saarikoski, Runot (Otava, 2004), p. 204; originally published in Ääneen (Piccolo, 1966). Photo courtesy of Yle. Translated by Living in FIN.

Pentti Saarikoski: Trotsky Says

kuuluisassa vallankumouksen historiassaan Trotski kertoo
kun Leninillä
oli silmälasit ja tekotukka
kun Pietarissa satoi
äiti Venäjä synnytti lasta
josta oli tuleva

kun tarjoilu on loppunut
asiakkkaat hätistelty pois
tuolit nostettu pöytien päälle
ja kassa laskee rahoja
kun katsoo tätä ulkoa
ja kaikki on niin kuin tavallisesti
ja jatkuu ja on jatkunut

auto näyttää omaisuuden arvoiselta minä olen pelkkää
pimeyttä niinkuin enkeli
joka lentää omaa valoaan nopeammin

—Pentti Saarikoski, Mitä tapahtuu todella? (1962)

lenin grib

in his famous history of the Revolution Trotsky says
when Lenin
had glasses and a wig
when it was raining in Petersburg
Mother Russia gave birth to a child
from which the future emerged

when service is over
the customers shooed out
the chairs put on the tables
and the cashier is counting the money
when one looks at this from outside
and everything is as usual
and goes on and has been going on

the car looks like it is worth a fortune I am mere
darkness like an angel
who flies faster than its own light

Pentti Saarikoski, What Is Really Happening? (1962)

Translation and collage by Living In FIN